Thursday, April 5, 2018

An Teilifís & An Clár Teilifíse is Fearr Liom


Is breá liom (is aoibhinn liom) ag féachaint ar an teilifís I love watching T.V.
Bím ag féachaint ar an teilifís sa seomra suí sa bhaile & bím ag féachaint ar Netflix ar mo thaibléad agus

Na hAimsirí / The Tenses

Bí ag suil le ceisteanna sa trí phríomh-aimsir; An Aimsir Láithreach, An Aimsir Chaite & An Aimsir Fháistineach. You can expect questions in the three main tenses; Present, Past & Future. Occasionally a question

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite