Tuesday, April 10, 2018

An Aimsir Chaite

Mar a dúradh anseo cheana, bí ag suil le ceisteanna sna príomhaimsirí (as already mentioned, you can expect questions in the various main tenses). Some of the questions

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite