Aimsir Láithreach

Briathra comónta san Aimsir Láithreach
Some of the common verbs in the Aimsir Láithreach

An Lá Scoile

A common question in the oral exam relates to the typical
school day and requires the Aimsir Láithreach (present tense). You might typically be asked:
"Inis dom faoi do lá scoile"
"Conas mar a chaitheann tú an lá scoile?"
Céard a dhéanann tú gach lá?"
Follow the link below for a downloadable sample answer

Click here for sample answer: An Lá Scoile / Céard a dhéanann tú gach lá

Aimsir Láithreach tutorial video

No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite