Friday, March 23, 2018

An tEarrach Thiar don Scrúdú Béil

Breathnaigh ar an bhfíseán seo den dán An tEarrach Thiar á léamh don scrúdú béil.
Watch this video & practice reading An tEarrach Thiar


Fáilte Romhat

Fáilte chuig  blag idirlíon na gaeilge CCS (Pobalscoil Chaisleán Riabhaigh.

Idir seo agus na scrúduihte béil béimid ag díriú ar acmhainní ardteiste agus ar ullmhúchán don scrúdú béil. Coimeád súil ar an leathanch seo le tuilleadh acmhainní béil.
Inniú, seo físeán den dán An Spailpín Fánach á léamh don scrúdú béil. Éist le léamh an dáin agus déan do chuid chleachtaidh féin.
Click on Read more if the video is not showing below.
Listen to this reading of the poem An Spailpín Fánach and practice your own reading.


Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite