Comhrá & Topaicí

FáiltiúThe Fáiltú takes place at the very beginning of the scrúdú béil and is
worth five marks.
Is fiú cúig mharc an fáiltiú agus tarlaíonn sé ag tús an scrúdú. Cuig phíosa eolais atá ag teastáil anseo.
Five pieces of information are required, each carrying one mark
  1. Ainm
  2. Aois
  3. Dáta breithe
  4. Seoladh baile
  5. Scrúduimhir / Uimhir scrúduithe
An Scoil & Cúrsaí ScoileSan fhíseán gearr seo cloisfidh tú dalta ag déanamh plé ar na príomhthopaicí móra a bhíonn á phlé sa chomhrá. In this short video you'll hear a student discussing some of
the main topics that are discussed in the comhrá section of the exam.


Na rudaí is fearr liom...

In the scrúdú béil we often find ourselves having to say what our favourite things are; our favourite subjects, our favourite pastimes etc. This brief video shows how to do this coreectly.
Comhrá samplach
In this video Molly answers
some of the common questions asked in the oral exam.

No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite