Léamh na Filíochta

An Spailpín Fánach á léamh don scrúdú béil

Físeán den dán An Spailpín Fánach a léamh don scrúdú béil.
Video of the poem An Spailpín Fánach being read for the oral exam. Watch & practice!


An tEarrach Thiar don Scrúdú Béil

Breathnaigh ar an bhfíseán seo den dán An tEarrach Thiar á léamh don scrúdú béil.
Watch this video & practice reading An tEarrach Thiar
Géibheann á léamh don scrúdú béil

Watch this video of Géibheann being read & practice reading the poem yourself.
Breathnaigh ar an bhfíseán seo agus déan cleachtadh ar léamh an dáinMo Ghrá-sa (Idir Lúibíní) á léamh don scrúdú béil

Watch this video & practice reading Mo Ghrá-sa (idir lúibíní)
Colscaradh á léamh don scrúdú béil

Practice reading the poem Colscaradh with the help of this videoBriathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite