An Aimsir Fháistineach

Ceisteanna comónta san Aimsir Láithreach

The following are some of the
Image result for aimsir fháistineachcommon questions in the Aimsir Fháistineach that are asked in the oral exam:
  • Cad (céard) a dhéanfaidh tú tráthnóna inniu?
  • Cad (céard) a dhéanfaidh tú ag an deireadh seachtaine?
  • Céard a dhéanfaidh tú sa samhradh?
  • Céard a dhéanfaidh tú tar éis na hardteiste?
  • Céard (cad) a dhéanfaidh tú tar éis an scrúdú seo?

Céard a dhéanfaidh tú sa samhradh?

Freagra samplach anseo. Click on the image for a sample answer talking about the summer in the future tense
Céard a dhéanfaidh tú ag an deireadh seachtaine?

Freagra samplach anseo. Cniog ar íomhá (click on the image)

A common question in the oral deals with what you would like to do after the leaving cert. Check out our sample answer Check out our sample answer here
Tar éis na hArdteiste

Táim ag déanamh go leor staidéar do mo
chuid scrúdaithe ardteiste faoi láthair.  Tá súil agam go bhfaighidh mé breis agus ceithre chéad pointe.  ........................................... atá curtha síos agam mar chéad rogha ar an bhfoirm CAO. Is cúrsa trí bliana é agus tá an rogha agat bliain sa bhreis (extra) a chaitheamh thar lear.  Ba bhreá liom é sin a dhéanamh agus b'fhéidir beagán taisteal a dhéanamh.  Ba mhaith liom freastal ar Ollscoil ...........................  Táim ag tnúth go mór le saol na hOllscoile. Sílim go mbeidh saol an mhada bháin (saol iontach) agam ansin.  Déanfaidh mé mo sheacht ndícheall (my very best) na pointí cuí (cearta)  a bhaint amach.

Cúrsaí Difriúla
Na Dána  = Arts
Leigheas = medicine
Múinteoireacht Bunscoile
Altracht = nursing
Staidéar Sóisialta = social studies
Staidéar na mBodhar = Deaf Studies
Múinteoireacht Corpoideachais = PE
Tréidliacht = vetinary
Altracht Tréidliachta = vetinary nursing

Ollscoileanna
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath  = UCD
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath = DIT
Coláiste na Trionóide
Ollscoil Luimnigh
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh
Institiúid Teicneolaíochta Mhaigh Eo agus na Gaillimhe
Institiúid  Teicneolaíochta Shligigh
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn = Letterkenny

Nathanna Cainte
Bíonn saol an mhada bháin ag mic léinn ollscoile = students have a great life
Táim ag tnúth go mór le saol na hollscoile = i'm really looking forward to life at university
Déanfaidh mé gach iarracht na pointí cuí a fháil = i'll make every effort to get the nessecary points
Táim ag obair go dian dícheallach do na scrúdaithe ardteiste
Déanfaidh mé mo sheacht ndícheall torthaí maithe a bhaint amach = i'll do my very best to achieve good results.
Beidh mé ar mhuin na muice má fhaighim mo chéad rogha = i'll be really happy if i get my first choice
Oibreoidh mé go han-dian idir seo agus na scrúdaithe = i will work really hard between now and the exams

Aimsir Fháistineach - Físeán Oilúna (Tutorial Video)No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite