Thursday, March 29, 2018

An Aimsir Láithreach

Briathra comónta san Aimsir Láithreach. Some of the common verbs in the Aimsir Láithreach 

No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite