Tuesday, April 10, 2018

An Aimsir Chaite

Mar a dúradh anseo cheana, bí ag suil le ceisteanna sna príomhaimsirí (as already mentioned, you can expect questions in the various main tenses). Some of the questions
commonly asked that relate to the Aimsir Chaite (Past Tense) are as follows:

  • Cad a rinne tú sa samhradh seo caite? / Conas mar a chaith tú an samhradh?
  • Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?
  • Cad a rinne tú ar maidin inniu?
  • Cad a rinne tú tráthnóna inné?
  • Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine? / Conas mar a chaith tú an deireadh seachtaine?
  • An raibh tú riamh thar lear? An raibh tú riamh ar saoire?
  • An raibh tú riamh sa Ghaeltacht?
  • An raibh tú riamh san ospidéal?
  • An raibh tú riamh i dtimpiste? / An bhfaca tú timpiste riamh?
  • An raibh post samhraidh / post páirtaimseartha agat riamh?
Coimeád súil ar an leathanach seo mar béidh freagraí samplacha ag teacht go luath (Keep an eye on this page for sample answers coming soon).

Briathra san Aimsir Chaite

Some common verbs in the Aimsir Chaite


No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite