Friday, March 23, 2018

An tEarrach Thiar don Scrúdú Béil

Breathnaigh ar an bhfíseán seo den dán An tEarrach Thiar á léamh don scrúdú béil.
Watch this video & practice reading An tEarrach Thiar


No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite