Saturday, April 7, 2018

An Aimsir Fháistineach - Físeán Oiliúna (Tutorial Video)

No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite