Friday, April 6, 2018

Conor McGregor i bponc!

Tá sé go mór i mbéal an phobail na laethanta seo. Seo alt gearr faoi McGregor
Downloadable version of this available here


Is pearsaí spóirt cáiliúil é Conor McGregor Conor McGregor is a famous sports personality
Is trodaí UFC é agus is as Baile Átha Cliath é He’s a UFC fighter and he’s from Dublin
Tá cáil ar Conor McGregor ar fud an
domhain (timpeall an domhain) Conor McGregor is famous all over the world
Is fear an-saibhir é He’s a very wealthy man. Déanann sé na milliúin gach uair a mbíonn sé ag troid He makes millions every time he fights
Is duine de na pearsaí spóirt is saibhre ar domhan é He’s one of the wealthiest sports personalities in the world
Ní thaitníonn sé le go leor daoine A lot of people don’t like him
Ceapann siad gur bithiúnach é They think he’s a thug
Tá sé i mbéal an phobail na laethanta seo He’s in the public eye these days
Tá sé i bponc / Tá sé i gcruachás He’s in a bit of trouble
Tharla eachtra i Nua Eabhrac agus bhí sé i dtriobloid leis na póilíní An incident happened in New York and he was in trouble with the police
Rinne sé ionsaí ar bhus agus bhí sé ag troid i gcarrchlós i Nua Eabhrac He attacked a bus and he was fighting in a car park in New York
Bhí díomá orm nuair a chonaic mé an scéal ar an nuacht I was disappointed when I saw the story on the news
Is laoch é Conor McGregor do go leor daoine óga Conor McGregor is a hero to a lot of young people
Tharraing sé drochlú ar mhuintir na hÉireann He brought the people of Ireland into disrepute
Is amadán ceart é! He’s a total amadán!

No comments:

Post a Comment

Briathra san Aimsir Chaite

Liosta briathra san Aimsir Chaite. A list of some common verbs in the Aimsir Chaite. An Aimsir Chaite